top of page
DSC_5405.JPG
רשתות ברזל

לחברה מלאי גדול של רשתות לאספקה מיידית.

להלן סוגי הרשתות הקיימים במלאי זמין במחסן, ניתן להזמין רשתות לפי הזמנה (רשתות מיוחדות) כולל חיתוכים וכיפופים.

מידות הרשת 2.50*6.00 מטר (15 מ"ר) משבצות וסוג חוט זהים בשני הכיוונים!

הטבלה מאפשרת חישוב מקורב של משקלי הרשתות.

על מנת לחשב את המשקל האמיתי של רשת יש לחשב לפי מספר המוטות בפועל בכל כיוון ולקחת בחשבון את סיבולת המשקל (עד 6% יותר מהמשקל הנומינלי)

bottom of page