top of page

רתכות 

לטסה מגוון רתכות וקומפרסורים המיועדות לשימושים שונים ומגוונים וברמות עבודה שונות.

רתכות המיועדות לריתוך בשיטת אלקטרודה, CO2, ארגון וקשת חסויה.

הרתכות מיובאות מגרמניה ומהמזרח התיכון.

bottom of page