top of page

אינסטלציה

אספקה ושיווק של מגוון מוצרי אינסטלציה ותשתיות כגון: צנרת פלסטיק וברזל, אביזרים להתקנת צנרת, שסתומים ומגופים ועוד. 

טסה מייצגת באופן בלעדי את COES אשר נחשבת לחברה מובילה באירופה לצמרת ואביזרים מפלסטיק. טסה היא הספק הבלעדי של ברזי NIL

bottom of page