top of page
DSC_5405.JPG
כלונסאות

הטבלה מאפשרת חישוב מקורב של משקל כלוב לזיון כלונס.

על מנת לחשב המשקל האמיתי של הכלוב יש לחשב לפי מספר המוטות בפועל בכל כיוון כולל מספר הלולינים ולקחת בחשבון את סיבולת המשקל (עד 6% יותר מהמשקל הנומינלי). 

bottom of page